N359 Realisatie 3 kruispunten

Werkzaamheden: Opstellen inventarisatie K&L. Opstellen K&L tekeningen. Engineering uitvoeren om tot een verdiepingsslag rapport K&L te komen. Opstellen contracttekst K&L voor de uitvraag van het project.

De N359 is een belangrijke regionale weg door Zuidwest-Fryslân. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, pakt de provincie Fryslân het stuk tussen Bolsward en Leeuwarden aan. Er zijn al een aantal kruispunten in de N359 gerealiseerd. Nu zijn de 3 kruispunten bij Bolsward, Wommels en Burgwerd aan de beurt. De provincie Fryslân heeft bij Peereboom Infra BV de uitvraag gedaan om een verdiepingsslag uit te voeren op het gebied van K&L in relatie tot de drie te realiseren ongelijkvloerse kruispunten en om raakvlakken tekeningen te realiseren waarop aangegeven, alle waar te nemen raakvlakken tussen de aanwezige kabels en leidingen (K&L) en de uit te voeren civieltechnische werkzaamheden, binnen de drie project gebieden.

De verdiepingsslag met bijbehorende documenten zal vervolgens gebruikt worden bij de vorming van de uitvraag die op de markt gezet gaat worden.

Opdrachtgever van dit project

Provincie Fryslân


Peereboom Infra B.V.

Middelstuk 4
8196 LA  Welsum

T + 31 (0)570 547 848
Kamer van Koophandel 61078107

Alle rechten voorbehouden   | Website: Everards   |  Deze website gebuikt cookies   |   Privacy Statement