N307 Roggebot-Kampen

Werkzaamheden: Verzorgen Projectleiding - advies – coördinatie op het gebied van K&L

In het gebied tussen Dronten en Kampen werken Rijkswaterstaat, de provincies Flevoland en Overijssel samen aan de vernieuwing van de N307 en aan nieuwe oeververbindingen tussen beide provincies. De bestaande Roggebotsluis wordt geamoveerd. Als gevolg hiervan dienen er de nodige K&L aangepast verlegd en verwijderd te worden.

Peereboom Infra BV is ingeschakeld door Van Gelder om in de aanbestedingsfase een QuickScan uit te voeren op het contract om alles omtrent K&L derden in beeld te brengen.
Het project is inmiddels gegund aan de Combinatie Roggebot. Deze combinatie bestaat uit de volgende partijen: Van Gelder – Mobilis – van den Herik.

Na gunning van het project is Peereboom Infra BV gevraagd om het deel K&L op te pakken in de uitvoeringsfase van het project.

Opdrachtgever van dit project

De Combinatie Roggebot


Peereboom Infra B.V.

Middelstuk 4
8196 LA  Welsum

T + 31 (0)570 547 848
Kamer van Koophandel 61078107

Alle rechten voorbehouden   | Website: Everards   |  Deze website gebuikt cookies   |   Privacy Statement