WarmtelinQ

Werkzaamheden: Zorgdragen voor Projectleiding, Advies en Coördinatie op het gebied van K&L

Nederland werkt aan een duurzame toekomst. Met minder CO2-uitstoot en minder aardgas. Daarom leggen Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam samen WarmtelinQ aan. WarmtelinQ is een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. Een van de onderdelen van het tracé, van Vlaardingen naar Den Haag, staat ook bekend onder de naam Leiding door het Midden.

De aanpassingen die nodig zijn om alles te realiseren zullen gevolgen hebben voor de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur. In de ondergrond bevinden zich namelijk veel kabels en leidingen (K&L) die raakvlakken hebben met het project WarmtelinQ. Deze K&L dienen waar nodig gehandhaafd, aangepast, verwijderd of verlegd te worden.

Peereboom Infra BV is ingeschakeld door Gasunie, om in de voorbereidende- en uitvoeringsfase van het project het gedeelte met betrekking tot K&L beheerders derden op te pakken.

Er zullen gesprekken met K&L beheerders plaats vinden om vervolgens de benodigde K&L vooraf aan de uiteindelijk projectwerkzaamheden te verleggen c.q. aan te passen.  Tevens zullen er ook K&L tijdens uitvoering van de projectwerkzaamheden aangepast c.q. verlegd worden, om zo werk met werk te kunnen maken.

Opdrachtgever van dit project

Gasunie


Peereboom Infra B.V.

Middelstuk 4
8196 LA  Welsum

T + 31 (0)570 547 848
Kamer van Koophandel 61078107

Alle rechten voorbehouden   | Website: Everards   |  Deze website gebuikt cookies   |   Privacy Statement