• Home
  • Pers
  • Peereboom Infra B.V. in rapport: "Kabels, leidingen en mensen"

Peereboom Infra B.V. in rapport: "Kabels, leidingen en mensen"

Verordeningen, regelingen, overlegstructuren en procedures geven geen garantie op een goed verloop van de samenwerking tussen de vele partijen die betrokken zijn bij het ontwerpen, aanleggen en beheren van kabels en leidingen. Hoe dat kan, is niet zonder meer duidelijk te beantwoorden; er leven hierover veel vragen. Worden partijen op het verkeerde moment benaderd? Zitten niet de juiste mensen aan tafel bij overleggen? Hebben deelnemers aan afstemmingsoverleg onvoldoende mandaat? Is het belang van afstemming niet helder? Begrijpen de partners elkaar onvoldoende als zij om tafel zitten? krijgen kabels en leidingen onvoldoende prioriteit op de agenda van de gemeente en op de agenda van de netbeheerders? Ziet men de afspraken vooral als financieel en niet in het kader van een goede afstemming?

In de praktijk blijkt dat verordeningen, regelingen, overlegstructuren en procedures geen garantie geven op een goede samenwerking tussen partijen bij het ontwerpen, aanleggen en beheren van kabels en leidingen. Dit rapport presenteert de resultaten van een verkenning naar potentiële vraagstukken en mogelijke oplossingsrichtingen.

Er zijn bij de stichting fonds Collectieve kennis – Civiele techniek (FCK-CT) diverse projectvoorstellen ingediend om samenwerking op het gebied van kabels en leidingen te verbeteren. De stichting FCK-CT heeft CROW en het COB gevraagd een verkenning uit te voeren naar deze problematiek om zo meer duidelijkheid te geven in de samenhang van de vraagstukken en de richting van mogelijke oplossingen.

Uit de interviews blijkt dat er veel goed gaat op het gebied van samenwerking, maar dat er in alle fasen van een project of gebiedsontwikkeling – van initiatief tot en met realisatie – verbeteringen mogelijk zijn. De gesignaleerde problemen en de suggesties voor oplossingen zijn weergegeven in dit rapport. Met de inzichten van deze verkenning kan iedereen vanuit haar eigen organisatie werken aan verandering. Daarnaast kan het rapport als basis dienen voor het ontplooien van gezamenlijke initiatieven binnen de sector.

Download het complete rapport. Auteur(s): Ravesteijn et al.
Bron:cob.nl

Peereboom Infra B.V.

Middelstuk 4
8196 LA  Welsum

M +31 (0)623 333 015
T + 31 (0)570 547 848
Kamer van Koophandel 61078107

Alle rechten voorbehouden   | Website: Everards   |  Deze website gebuikt cookies   |   Privacy Statement